Een Duurzame Toekomst

Hoe zou een duurzame toekomst eruit kunnen zien? Over het antwoord op die vraag zijn al vele boeken volgeschreven. Veel experts zijn het erover eens dat energie hernieuwbaar moet zijn, natuurlijke ecosystemen behouden moeten blijven en de bevolkingsomvang moet worden gestabiliseerd. Klimaatontwrichting moet worden voorkomen, sociale ongelijkheid moet worden bestreden en onze economie moet worden hervormd. Delen is het nieuwe hebben. Het klinkt allemaal erg mooi maar vaak blijven deze toekomstvisies en aanbevelingen nogal abstract. Er is daarom een grote behoefte aan het bestuderen van succesvolle, praktische voorbeelden van duurzame oplossingen die al in de praktijk werken. Als deze oplossingen worden gedeeld kunnen ze meer mensen inspireren hetzelfde te doen. Met dit doel zijn Sailors for Sustainability op reis gegaan. Zie hier hun bevindingen tot nu toe.