De 10 Hoofdthemas

De tien symbolen staan elk voor een hoofdthema. Economie, Ecosystemen, Transport, Voedsel, Klimaat, Vervuiling, Bevolking, Grondstoffen, Water en Energie hangen allemaal met elkaar samen. De exponentiële groei van de wereldbevolking gekoppeld aan ons streven naar continue economische groei leidt in toenemende mate tot problemen op onze eindige planeet. Het is essentieel om de oorzaak- en gevolg relaties te zien, maar ook om per thema afzonderlijk tot zinvolle en hoopgevende oplossingen te komen.

 

Economie

De kapitalistische westerse markteconomie, gebaseerd op privé bezit van (natuur)goederen, rente op schuld, en een schijnbaar dwangmatig streven naar kapitaalgroei, krijgt wereldwijd steeds meer navolging. Landen als China, India en Rusland ontwikkelen hun eigen versie van consumentisme, maar de koppeling tussen de fysieke materiaal- en energie consumptie enerzijds en de exponentiële geldgroei anderzijds is universeel. Welvaart en groei wordt uitsluitend langs de financiële maatlat gelegd. Zodoende leidt exponentiële groei van de economie op deze manier onvermijdelijk tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen en ineenstorting van de samenleving. De uitdaging is de economie in balans te brengen met de natuur en tegelijkertijd te voldoen aan de behoeften van alle wereldburgers. De nieuwe economie moet circulair, zuinig en eerlijk. Van bruto nationaal product naar bruto nationaal geluk. En daar hoort ook een ander geldsysteem bij.  

Ecosystemen

Al het leven op aarde is van elkaar afhankelijk via ecosystemen. Op onze levende planeet bestaan er al ruim 3 miljard jaar vele complexe verbanden tussen materie en levensvormen, wat heeft geleid tot een geweldige biodiversiteit! Door middel van voedselketens en materiaalkringlopen is er een delicate balans gevormd. Door de steeds grotere invloed van de mens op zijn leefomgeving, is de balans verstoord. Het vernietigen van oerbossen, leegvissen van de zeeen, uitputten van vruchtbare bodem en vervuilen van water, lucht en bodem verlaagt de veerkracht van het ecosysteem en uiteindelijk ook de opbrengsten voor de mens. Onze waardering voor ecosystemen moet beter, we zijn ervan afhankelijk. Een levend bos moet echt meer waard worden dan de combinatie van dode bomen en landbouwgrond zoals dat nu het geval is. Veel meer beschermde land & zeereservaten zijn nodig. We moeten kortom leren ecosystemen te versterken in plaats van ze te verzwakken. 

Transport

Ter land, ter zee of in de lucht – hedendaags transport wordt voor [xx]% voortgedreven door fossiele energie, vooral olie.

Voedsel

meer over Voedsel

Klimaat

meer over Klimaat

Vervuiling

meer over Vervuiling

Bevolking

meer over Bevolking

Grondstoffen

meer over Grondstoffen

Water

meer over Water

Energie

meer over Energie