Rapportage en rankings

Wat gemeten wordt, wordt gemanaged. En terwijl financiële indicatoren vooral iets zeggen over het succes van een organisatie in het verleden, blijken ecologische en sociale indicatoren bepalend voor het succes van een organisatie in de toekomst.

IVeDT kan helpen met het opzetten en verbeteren van integrale rapportage, klik hier voor meer informatie.