Sailors for Sustainability zijn los!

Posted by on Jun 13, 2016 in Uncategorized | 0 comments

Na jaren van voorbereiding is het dan zover: Ivar Smits en Floris van Hees zijn vertrokken uit Amsterdam. Als Sailors for Sustainability willen ze rond de wereld zeilen op zoek naar duurzame oplossingen. Door positieve voorbeelden te verzamelen, willen ze de transitie naar een duurzame samenleving versnellen. Zij bloggen en vloggen op hun eigen website, social media en mediakanalen van hun partners (ABN AMRO, Vandebron, ZEILEN Magazine, radio) om zo veel mogelijk mensen te inspireren. Zie voor een indruk van hun schip, route en reis tot dusver de (Engelstalige) website.